Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

thửa ruộng ba bờ cạnh dốc môngở lớp mình  có mấy anh chàng phải đi xa vì nghĩa vụ Đảng  và gia đình giao phó hành phương Nam. Đi xa lắm, để vợ con ở nhà cô quạnh .Xa vợ lâu ngày, một hôm nhận được thư của vợ:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Từ dạo anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai quốc
Em để họ cày có được không?

Nhận được thư, anh chồng gửi về đe vợ:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Của ông, để đó mặc kệ ông
Nếu để họ cày gieo khác giống
Ông về hỏng ruộng, chết với ông!

Tưởng dè như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Tấc đất, tấc vàng chớ bỏ không
Thời buổi bây giờ nhiều giống mới
Cu cò về đậu có sướng không?

Anh chồng suy nghĩ, mình xa nhau nên đành tuỳ vợ, anh viết:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Ở nhà cố giữ nếu chẳng xong
Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán
Hẹn họ ông về trả lại ông

Chị vợ vẫn không chịu, gửi tiếp:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Cho thầu nhưng họ muốn làm không
Anh hãy mau về lo canh tác
Nếu chậm, e rằng ruộng mất tong!

Lần này, anh chồng rất củ, gửi thư đe vợ:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Ở nhà nếu để ruộng mất tong
Ông về ông tạu thêm ruộng mới
Lúc đó coi chừng, chớ trách ông!

Thế rùi sau đó anh chồng nhận được thư đảm bảo của vợ:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Vắng anh, lắm kẻ đến dòm trông
Anh cứ yên tâm, em sẽ giữ
Đùa tí cho vui để thử lòng!
Nhưng không yên tâm,bằng mọi cách, để hợp lý hóa gia đình. các anh ấy đã hỏi xin ý kiến một số luậ gia và công an về luật pháp. ( chuyện này để phần sau). Sau khi có tư vấn. tất cả đã Bắc tiến và  về căn nhà nhỏ trên thảo nguyên của mình. 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.